Ilarie Chendi nr 31-31A, Sector 2
0212505692/93
0
Ilarie Chendi nr 31-31A, Sector 2
0212505692/93

Experti in contabilitate, consultanta si salarizare

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry
Industry's standard dummy
Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Esentially unchanged
It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting

Despre noi

Grupul CDI cuprinde un numar de 4 societati cu capital integral romanesc : SC CDI Accounting SRL, CDI Accounting Solutions SRL, SC Creative PAYROLL Solutions SRL si SC CDI Software Solutions SRL care ofera servicii de contabilitate, consultanta fiscala, salarizare, evidenta personal si servicii software conexe activitatii de contabilitate.

Activam pe piata serviciilor de contabilitate,

salarizare si evidenta personal incepand cu anul 2001. In anul 2006 in grup a aparul societatea CDI Software Solutions SRL ca raspuns la cerintele clientilor pentru dezvolatrea unor programe utile in editarea documentelor financiar contabile.

2 experti contabili
Grupul dispune de experienta a 2 experti contabili avand si calitatea de consultant fiscal si de un un auditor financiar.
15 contabili licentiati
Echipa noastra este formata din 15 contabili licentiati in domeniul financiar contabil.
Inspectori resurse umane si expert in legislatia muncii
De asemenea, pentru serviciile de administrare personal si salarizare echipa noastra dispune de personal calificat ca si inspector de resurse umane si expert in legislatia muncii, cu experienta in interpretarea Codului Muncii, dar si in ceea ce priveste taxarea veniturilor realizate de catre persoanele fizice.
Particle element

Oferim servicii de tinere a contabilitatii la sediul nostru pentru o serie de entitati cum ar fi societati comerciale, asociatii non-profit, fundatii, dar si persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, profesii liberale etc. Acestea pornesc de la stabilirea reglementarii contabile aplicabile, elaborarea unui plan de conturi adecvat, operarea documentelor primare puse la dispozitie, intocmirea jurnalelor de vanzari si de cumparari, registrul jurnal, balanta de verificare, a situatiei mijloacelor fixe , situatii pe terti, evidenta stocurilor, intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale.

Pentru societatile care detin un compartiment de contabilitate propriu, oferim servicii de asistenta contabila materializate in asistarea personalului din aceste compartimente pentru efectuarea corecta a inregistrarilor contabile , efectuam verificarea documentelor primare si a evidentei contabile, efectuam inchiderile de final de luna, intocmim si depunem declaratiile fiscale si contabile.

In cadrul serviciilor prezentate mai sus intocmim situatiile financiare anuale precum si raportarile contabile semestriale.

Pe langa acestea, la cerere, prestam si alte servicii cum ar fi: Intocmirea de planuri de afaceri; cash-flow , proiecte de fuziune si divizare, evidenta contabila in cadrul proiectelor pe fonduri nerambursabile, diverse raportari convenite.

Oferim urmatoarele servicii:

Consultanta fiscala
in legatura cu toate tipurile de impozite:
– impozite directe (impozit pe profit; impozit pe venit; impozite cu retinere la sursa; taxe locale)
– Impozite indirecte (TVA;accize;taxe vamale)
– Impozite aferente muncii (contributii sociale; impozit pe venit)
Asistentã
in relatia cu autoritatile fiscale pentru recuperarea de TVA; punctarea fisei pe platitor, obtinerea de certificate fiscale, inregistrare sedii secundare etc.
Asistentã
pentru inregistrarea in scopuri de TVA, atat pentru partenerii locali, cat si pentru persoane juridice nerezidente, precum si organizarea evidentei fiscale a TVA pentru acestia.
Asistenta
in cazul unor controale fiscale de fond sau inopinate. Asistenta privind depunerea contestatiilor la deciziile de impunere.
Asistenta
in vederea obtinerii unor facilitati fiscale sau pentru esalonarea la plata a obligatiilor restante.
Asistenta
pentru calculul si declararea impozitului pe profit trimestrial sau anual.
Consiliere
cu privire la diverse aspecte fiscale generate de desfasurarea activitatii.
Asistenta
in vederea completarii declaratiei unice pentru persoanele fizice.
Ȋntocmirea ştatelor de platã lunare, a fluturaşilor de salarii şi transmiterea lunarã cãtre beneficiar
Ȋntocmirea ordinelor de platã sau foilor de vãrsãmânt pentru plata obligaţiilor fiscale aferente ştatului de salarii
Ȋntocmirea şi depunerea declaraţiei unice D112 privind impozitele şi contribuţiile sociale, precum şi a anexelor privind asiguraţii
Recuperarea sumelelor reprezentând indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate de la Casa de Asigurãri de Sãnãtate
Ȋntocmirea de rapoarte lunare/anuale privind concediile de odihnã, concediile medicale sau alte situaţii legate de activitatea de salarizare
Gestionarea tichetelor de masã/cadou acordate de angajator, inclusiv efectuarea comenzii lunare şi ȋntocmirea borderourilor de distribuire
Generarea notelor contabile ȋn formatul cerut de beneficiar
Centralizarea ȋn pontaj consolidat orar, zilnic şi lunar a informaţiilor primite de la beneficiar ȋn vederea calculului salarial pentru fiecare angajat.
Ȋntocmirea şi depunerea declaraţiei anuale 205 privind impozitul pe venit (daca este cazul)
Ȋntocmirea de rapoarte privind costurile salariale la nivel de angajat, department, companie, grup de companii sau pe centre de cost;
Reprezentarea ȋn faţa unor controale care au ca obiect asigurãrile sociale, modul de calcul al obligaţiilor fiscale din ştatele de salarii, controale ale ITM
Generarea şi transmiterea cãtre Beneficiar a rapoartelor solicitate de Institutul Naţional de Statisticã, ȋn cazul ȋn care clientul se aflã ȋn eşantionul de analizã
La cerere, ȋntocmirea evidenţelor necesare solicitate de bãnci ȋn vederea efectuãrii plãţii prin bancã a salariilor

Ȋn activitatea de administrare personal, specialiştii noştri vor oferi asistenţã şi suportul necesar pentru urmãtoarele activitãţi:

Ȋnregistrarea firmei nou ȋnfiinţate la Inspectoratul Teritorial de Muncã şi obţinerea parolei de acces pentru transmiterea on-line a registrului general de evidenţã a salariaţilor ȋn format electronic (REVISAL)
Ȋnserarea ȋn contractele de muncã a clauzelor suplimentare (de ex. clauza de confidenţialitate, mobilitate, neconcurenţa de formare profesionalã, privind utilizarea autovehiculului proprietatea angajatorului)
Ȋntocmirea documentelor necesare pentru suspendarea contractelor de muncã ȋn cazul ȋntreruperii temporare a activitaţii (şomaj tehnic)
Ȋntocmirea setului de documente la ȋncetarea contractului de muncã (adeverinţã de vechime, fişã fiscalã, notã de lichidare, adeverinţã privind stagiul de cotizare pentru sãnãtate, adeverinţã tip pentru şomaj-daca este cazul); Ȋntocmirea de adeverinţe de vechime (solicitate ulterior momentului ȋncetãrii contractului)
Ȋntocmirea dosarelor de pensionare
Ȋntocmirea sau actualizarea Fişelor de post
Ȋntocmirea şi administrarea Dosarelor de personal (care cuprind copii ale documentelor personale ale angajaţilor, diverse adeverinţe, declaraţii privind funcţia de bazã şi informaţii privind persoanele aflate ȋn ȋntreţinere, declaraţia privind Casa de Asigurãri de Sãnãtate, cererile privind concediile de odihnã, concediile medicale, concediilor de ȋngrijire copil etc.)
Completarea şi transmiterea Registrului de Evidenţã a Salariaţilor ȋn format electronic (REVISAL) a tuturor informaţiilor legate de ȋncheierea, modificarea, suspendarea şi ȋncetarea contractelor individuale de muncã , potrivit cerinţelor legale ȋn vigoare
Ȋntocmirea documentelor necesare ȋn cazul concedierilor prevãzute de Codul Muncii
Obţinerea de permise de muncã pentru cetaţenii strãini, obţinerea formularelor A1, S1 etc.
Ȋntocmirea Regulamentului Intern
Servicii profesionale privind aplicarea legislaţiei ȋn domeniu, privind impozitele şi contribuţiile sociale etc. şi alte servicii profesionale din domeniul relaţiilor de muncã

Clienţii noştri

Scopul nostru este acela de a oferi un serviciu adaptat nevoilor fiecărui client . La începutul colaborării dedicăm timp suficient pentru a clarifica următoarele aspecte:

– Care este specificul activităţii clientului ?
– Cât de mare este firma client ?
– Dispune aceasta de personal suficient pentru întocmirea documentelor contabile primare ?
– Managementul dispune de o bună cunoaştere a obligaţiilor legale în domeniul financiar contabil ?
– Dispune clientul sisteme informatice proprii ? Se pot efectua exporturi de date ?
– Există posibilitatea de a organiza la nivelul clientului a unei părţi a contabilităţii ?
– Care este necesarul de informaţii de care are nevoie clientul?

Considerând că rezultatul prestaţiei noastre depinde în mod decisiv de informaţiile şi documentele primite de la client, ne asigurăm că acesta poate să ofere aceste informaţii în baza unui proces bine stabilit , fără întârzieri şi fără erori. Acolo unde putem îmbunătăţi procesul furnizăm asistenţă în organizarea fluxurilor , în alegerea programelor informatice necesare urmărind eficienţa prin exporturi de date, iar în multe cazuri asigurăm chiar recrutarea şi/sau instruirea personalului implicat în activitatea contabilă primară şi chiar financiară.

Serviciile noastre se adresează oricărei entitaţi înregistrate fiscal, indiferent de mărime sau de specificul de activitate care are obligaţii de tinere a unei evidente contabile şi fiscale respectiv de raportare potrivit Legii societătilor comerciale, Legii contabilităţii şi respectiv Codului fiscal sau reglementărilor organismelor proprii de autorizare ( ASF, BNR etc).

Clienţii noştri îsi desfăşoară activitatea în cele mai diverse domenii de activitate cum ar fi comerţ , inclusiv online, prestări servicii , inclusiv servicii de construcţii şi instalaţii, dezvoltare imobiliară, dezvoltare software, servicii profesionale ( avocaţi, notari, executori judecătoresti, experti tehnici, evaluatori, etc ) dar şi activităţi în domenii de nişă cum ar fi domeniul asigurărilor ( brokeri şi agenţi de asigurare) sau în domeniul instituţiilor financiare nebancare ( leasing , creditare ).

Ȋn principal activitatea se desfaşoară la sediul nostru însă asigurăm şi asistentă contabilă pentru clienţi care dispun de un birou de contabilitate propriu.

CDI ACCOUNTING

Experti in contabilitate, consultanta si salarizare

Ultimele stiri noutati informatii
exclusiv pentru tine!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Vezi noutatile

Trimite-ne un mesaj

Lasa-ne un mesaj si te vom contacta noi in cel mai scurt timp cu putinta.

    Viziteaza-ne!
    Str. Ilarie Chendi 31-31A, Sectorul 2, Bucuresti
    Navigheaza cu Google Maps | Navigheaza cu Waze